Vzdělávací přístup

Nabízíme předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 7 let v každém počasí. Filosofie Lesního klubu je prožitkové vzdělání, vycházíme z předpokladu, že tím, co prožijeme, se můžeme mnohému naučit. Nejen o nás samých, ale i o druhých a o světě, ve kterém žijeme. Výchova prožitkem je postavena na ročním období, přírodních rytmů nebo slavností či tradic. Snažíme se komplexně rozvíjet osobnost dítěte a vést ho k vzájemnému respektu, svobodě a vědomého prožívání ,,tady a teď“ .