Spolupráce s rodiči

LK Na Zemi nabízí rodičům zapojení do provozu při práci s dětmi, pokud jejich nabídka není v rozporu se Stanovami. Rodiče se mohou podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.).

Minimálně 2x ročně probíhají rodičovské schůzky. Na těchto schůzkách seznamuje rodiče průvodce koordinátor LK Na Zemi s aktuálním děním, nabízí zapojení rodičů do chodu klubu a zjišťuje zpětnou vazbu rodičů na chod klubu. Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu. Program, čas a místo schůzky budou rodičům sděleny formou e-mailu alespoň týden před konáním schůzky.

V průběhu školního roku jsou pořádány další společné akce pro rodiče, děti a přátelé LK Na Zemi. Mohou to být brigády, které slouží ke kultivaci a udržení zázemí LK Na Zemi, nebo slavnosti, které jsou zážitkovou akcí.