Bezpečnost dětí v terénu

Průvodci LK Na Zemi umožňují dětem zažít tzv. bezpečné riziko, a to zejména při pobytu v terénu.

Snaží se umožnit dětem učit se rozvíjet jejich vlastní fyzické schopnosti a prožít terén, který je různorodý, nepředvídatelný (například přechod přes potok po kamenech, přechod přes kládu, umístěnou mezi nízkými svahy, lezení do příkrého, mokrého svahu). Průvodce vždy pro tyto účely vybírá v terénu vhodnou překážku. Kromě terénu využívá průvodce i pomůcky jako např. lana, která používá jako vodící, skákací nebo na vázání tzv. pavučin mezi stromy.

Děti se seznamují s vlastním tělem, s vlastními schopnostmi, učí se vidět a respektovat své limity. Dítě se učí, jak samo překážku zdolat, obejít, najít si jinou cestu. Průvodce nikdy nepomáhá dítěti dostat se na místo, které není dostupné schopnostem dítěte. Průvodce pracuje s individualitou dítěte, s ohledem na kultivaci bezpečného a uvážlivého chování dítěte a využívání vlastních sil (nepřeceňování) při pobytu v terénu.

V předškolním věku je tato práce důležitou prevencí úrazů. Děti jsou v tomto věku nakloněny vedení a učí se, jak se svým tělem pracovat. Odnášejí si znalosti o tom, jak se pohybovat v terénu, neriskují, respektují své schopnosti, které si zlepšují pravidelným tréninkem. Získávají zdatnost fyzickou i psychickou.