Výstavba nových kompostovatelných záchodů, pořízení vybavení

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.