Časový harmonogram dne

7.30 – 8.45 sraz dětí v LK Na Zemi (pokud není dopředu domluveno jiné místo), volná hra na zahradě, ranní aktivity u stolečku. Rodiče přivážejí své děti do školky nejpozději do 8.30. To proto aby všechny děti měly možnost začít den společně, beze spěchu a s dobrou náladou.

8.45 – 9.30 zahájení dne, ranní kruh. U ranního kruhu jsme všichni společně, stále stejnou písničkou vítáme nový den i sebe a své kamarády. Posíláme si po kruhu svá jména doprovázena pohybem. Zazpíváme si písničku, řekneme básničku a zapojíme se do aktivity k danému tématu. Následuje dopolední svačina a odchod do terénu.

9.30 – 11.45 Výprava do lesa, k rybníkům atd. Trénujeme chůzi ve dvojicích pro bezpečný přechod míst, která jsou vedle silnice. Při chůzi zpíváme nebo opakujeme říkanky. Na místě, kde děti mohou bezpečně běžet se rozběhnou a ke srazům využíváme setkávací místa, která během roku stále opakujeme.  Zkoumáme terén, hrajeme si a cvičíme, zapojujeme se do aktivity k danému tématu, po té se vracíme do jurty na oběd.

12.00 – 12.30 oběd. Děti obědvají společně s průvodci, u jídla jsme klidní, soustředíme se na něj, dáváme všem prostor, aby v klidu dojedli. Potom si každý umyje své nádobí a připravuje se na odpočinek.

12.30 – 13.00 umývání nádobí. Vyzvedávání dětí, které odchází po obědě.

13.00 – 14.15 odpočinek v maringotce, četba pohádky, meditace s kalimbou či jiným poslechu příjemným nástrojem. Předškoláci se věnují předškolní přípravě v jurtě s jedním z průvodců.

14.15 – 16.00 odpolední svačina, odpolední aktivity – výtvarná činnost, hudební činnost, dětská jóga.. volná hra, vyzvedávání dětí