Zázemí

Zázemí LK vychází ze snahy o jednoduchý život, aby děti měly možnost pozorovat svět vlastníma očima, nechat rozvíjet vlastní fantazii a společně tvořit podle vlastních nápadů. Zjistit, kým doopravdy jsou. 

Prostředí Lesního klubu Na Zemi má být změnou oproti prostředí, které děti obklopuje, když ve školce nejsou. Zázemí je proto mimo jiné s minimem hraček, které mají jasný účel. Ke hře a stavění užíváme přírodní materiál, který může mít mnoho funkcí, podob a významů. 

Jako zázemí pro oběd, odpočinek a ukrytí před velkou nepřízní počasí slouží dětem a pedagogům jurta o průměru 8m, na kterou je navázána stavba s pilinovými záchody, šatnou, terasou a k odpočinku slouží maringotka. Jurta i maringotka se v chladných dnech a v zimě vytápí kamny. Jurta má výhled francouzkými okny do zahrady. Je vybavena kuchyňskou linkou se sporákem na propan butanovou bombu. Školka není napojena na elektřinu ani vodovodní řád. Proto je každý den zásobována dováženou pitnou vodou. Elektřinu v případě potřeby nebo tvoření však máme k dispozici.